6 Maaie op it iis

Pieter Jelles Troestra –

Routeaanwijzing: Loop door de steeg in. Voor het volgende muurgedicht moet u naar linksboven kijken.