OPENBARING 01 – Ode aan Rembrandt

Jan Wolkers – 2005

In juli 1944 hingen twee studenten stiekem een krans bij de gedenksteen van Rembrandt in de Weddesteeg, samen met een gedicht: Veel lauwerkransen zijn niet nodig,Voor redevoering is geen tijd,En achteraf, ’t is overbodig,Elk weet, dat Gij de Grootste zijt! Eén van die studenten was Jan Wolkers en hij beschrijft het voorval in De walgvogel. Een ingezonden brief in het Dagblad voor Leiden en Omstreken van een paar dagen later memoreert de gebeurtenis:[…] ’t Heeft mij ontroerd. Ik ben een groot bewonderaar van de schilderkunst, en vooral van Rembrandt. Dat er deze dag in Leiden van officiële zijde niets aan gedaan wordt, beschouw ik als een miskenning. Des te meer spreekt het daarom, dat een paar Leidse jongelui, ondanks deze officiële miskenning, beseft hebben wat Rembrandt voor Nederland en in het bijzonder voor zijn geboortestad Leiden betekent.In 1992 onthulde Wolkers dat hij deze brief zelf had geschreven.61 jaar later werd Wolkers’ tweede Ode aan Rembrandt geplaatst voor het station van Leiden. Bij het ter perse gaan van dit boekje staat het beeld daar nog steeds, maar later zal het verplaatst worden naar de achterzijde.

Routeaanwijzing naar de volgende locatie: Loop naar de fietsenstalling links van het station. U ziet hier tussen de doorgangen panelen met tekeningen. (OPENBARING 2)

Klik hier om het video- of audiofragment te bekijken in Youtube.

 

1. Ode aan Rembrandt